Arduino - Wi-Fi module

Z Hujer.Net
Verze z 28. 9. 2017, 13:11; Hujer (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Wemos D1 mini frightanic.com NodeMCU custom build by frightanic.com branch: master commit: c8037568571edb5c568c2f8231e4f8ce0683b883 SSL: false modules: cjson,file,gpio,net,node,pwm,tmr,uart,wifi

build 	built on: 2016-03-14 02:10
powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.4.0

lua: cannot open init.lua >

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje